Over Saskia Albrecht

Al jaren hou ik mij bezig met het ontwerpen van zeer uiteenlopende tuinen. Steeds is daarbij het pand het belangrijkste uitgangspunt: de bouwperiode, de lijnen van het huis, de sfeer en de omgeving zijn de bouwstenen voor een passend tuinontwerp. Het grootste compliment dat men mij kan geven is dat het lijkt alsof de tuin er altijd al in die vorm geweest is.

De laatste jaren ben ik vooral betrokken bij tuinen in het historische hart van Amsterdam waar de eeuwen geschiedenis de belangrijkste factor zijn. Veel hangt dan af van kennis van de tuinhistorie en van gericht historisch onderzoek.

Contact

Tuinhistorisch onderzoek

Onderzoek naar de geschiedenis van een tuin zou eigenlijk altijd vooraf moeten gaan aan het maken van een nieuw ontwerp. Wat vertelt het verleden? Zijn er al dan niet belangrijke ontwerpers bij de tuin betrokken geweest? Wat is daar nog van over en uit welke periode?
In archieven, databanken, op oude kaarten is soms interessant materiaal te vinden. Dit materiaal kan een ander licht werpen op de tuin en richting geven aan een nieuw ontwerp.

Begeleiding uitvoering en onderhoud

Naast het ontwerpen van tuinen en het aansturen van de uitvoering word ik vaak gevraagd de tuin blijvend te begeleiden. Dat is een bijzondere uitdaging, omdat je over langere tijd en in voortdurend overleg met de bewoner en de hovenier, een steeds mooier resultaat tot stand kunt brengen.

Projecten

  • De tuin van het Trippenhuis waar de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen is gevestigd: ontwerp 1993
  • De tuin van Museum Willet-Holthuysen: historisch onderzoek, renovatie ontwerp, beplanting en begeleiding vanaf 2007
  • De tuin van de ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam: historisch onderzoek, renovatie ontwerp, beplanting en begeleiding vanaf voorjaar 2009
  • Particuliere tuinen aan de grachten in Amsterdam
  • Particuliere tuinen in andere binnensteden zoals Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Arnhem
  • Organisatie Open Tuinen Dagen in Amsterdam
  • Organisatie Tulp Festival

Renovatie tuin Ambtswoning


Uit onderzoek is gebleken dat het ontwerp van de tuin dateert uit 1909. Het ontwerp is van architect H.J.M. Walenkamp, die in die tijd meer tuinen ontworpen heeft in Amsterdam, maar vooralsnog is deze tuin de enige overgebleven tuin van zijn hand. Ook het houten prieel achterin de tuin is door Walenkamp ontworpen.

In 1927, toen het huis ambtswoning van de burgemeester werd, is het achterste deel van de tuin aangepast door J.R. Koning , hoofd beplantingen bij de gemeente Amsterdam. Die aanpassing is op hoofdlijnen nog altijd zichtbaar. Wel is de tuin uit zijn krachten gegroeid en zijn allerlei vormelementen ondergesneeuwd geraakt. Ook in de omgevingssituatie is de afgelopen honderd jaar nogal wat veranderd: waar ooit iele boompjes langs de schutting stonden, staan nu volwassen bomen en de kroon van de inmiddels 130 jaar oude rode beuk strekt zijn kroon uit over de hele breedte van de tuin. Een beeldschoon plaatje, maar wat daaronder moet groeien heeft het moeilijk. Rechts achterin is een grote kastanje uitgevallen en daarmee is het volle zicht op treurige nieuwbouw ontstaan.

Bij de renovatie van de tuin wordt uitgegaan van het oorspronkelijke ontwerp uit 1909 met de aanpassing uit 1927.

Renovatie tuin Museum Willet-Holthuysen


Deze tuin heeft een ontwerp uit 1974 van tuinarchitect Egbert Mos, toenmalig hoofd publieke werken van de gemeente Amsterdam.

De laatste jaren heeft de tuin nogal geleden onder de nieuwbouw die aan de rechterkant heeft plaatsgevonden en de herbouw die aan de linkerkant nog aan de gang is. Daarnaast was de strakke vorm van de tuin met de jaren verloren gegaan en zat er geen lijn meer in de bloeiende beplanting. Bij de renovatie zijn er gedeeltelijk nieuwe leilinden geplaatst, extra taxushagen en buxushagen geplant, oude buxushagen drastisch teruggesnoeid, klimplantenstandaards en taxuszuilen toegevoegd. Dit najaar wordt het grind en de rode steenslag vernieuwd. Bij de beplanting gaan we uit van planten die begin 18e eeuw bekend waren in Nederland. In samenwerking met Paleis het Loo wordt ieder najaar een beplanting van bollen gezet en ieder voorjaar een beplanting van eenjarige planten. De eenjarigen zijn veelal unieke soorten die op Het Loo gekweekt worden. In deze tuin bloeien in april en mei honderden bollen en in juli even zoveel zomerplanten in allerlei kleuren.

Particuliere tuin


Een smalle diepe tuin aan één van Amsterdams mooiste grachten werd in 2007 opnieuw aangelegd.

Van een vroeger ontwerp was nog een gedeeltelijk rond lopende gemetselde border over. Ook lag er een betonnen fundering van een oude paardenstal in de tuin. Beide restanten wilde ik behouden, omdat een deel van de geschiedenis van de tuin daarin weerspiegeld wordt. De gebogen vorm van de border is een leidraad geworden bij het nieuwe ontwerp. De ronde lijn komt terug in de twee taxushagen die een klein terras omsluiten en achterin waar de groep rododendrons dezelfde gebogen lijn maakt. De betonnen fundering is opgenomen in de bestrating. De tuin heeft verschillende niveaus, die een functionele begrenzing geven. Een weelderige beplanting voegt kleur en afwisseling toe aan het ontwerp.